วิธีการติดตั้ง

การติดตั้ง 918kiss

IOS

เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นลง จะมีเครืองหมายถูกปรากฏอยู่ด้านบนเพื่อบอกว่ามีรายการดาวน์โหลดเสร็จแล้วอยู่
ให้แตะด้านบนแล้วเลื่นอลงมา เพื่อจะได้เห็นไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดแล้ว จากนั้นแตะที่ชื่อไฟล์ 918Kiss.apk เพื่อทำการติดตั้ง 918Kiss ลงบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ Android

ในการติดตั้ง 918Kiss นั้นจะมีการสอบถามและให้เราทำการยืนยัน โดยในขั้นตอนนี้ให้กด ถัดไป

และก็พร้อมที่จะทำการติดตั้ง 918Kiss แล้ว กดที่ ติดตั้ง

เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นลง Android จะแจ้งว่า ติดตั้งแอปพลิเคชั่นแล้ว เป็นอันจบขั้นตอนการติดตั้ง 918Kiss ลงบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ Android

หลังจากทำการติดตั้งโปรแกรม 918Kiss เรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน 918Kiss อยูบนหน้าจอเป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

จบขั้นตอน

คลิกดาวน์โหลดเกมส์

Android

การติดตั้ง Joker gaming

เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นลง จะมีเครืองหมายถูกปรากฏอยู่ด้านบนเพื่อบอกว่ามีรายการดาวน์โหลดเสร็จแล้วอยู่
ให้แตะด้านบนแล้วเลื่นอลงมา เพื่อจะได้เห็นไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดแล้ว จากนั้นแตะที่ชื่อไฟล์ 918Kiss.apk เพื่อทำการติดตั้ง 918Kiss ลงบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ Android

คลิกดาวน์โหลดเกมส์

ในการติดตั้ง Joker gaming นั้นจะมีการสอบถามและให้เราทำการยืนยัน โดยในขั้นตอนนี้ให้กด ถัดไป

การติดตั้ง IOS Android